Covidpatienter föder säkrare med lustgas och Dubbelmask

Medicvent arbetar med upptagningen av farliga läckande gaser och säkerställer såväl vårdpersonalens hälsa som renade utsläpp. Bolagets populära Dubbelmask som används vid förlossning hjälper till att säkerställa en arbetsmiljö nästintill fri från lustgasläckage. Under pandemin har frågan om huruvida risken för smittspridning ökar vid användningen av dubbelmask av födande covidpatienter. Istället har man kunnat fastställa det motsatta. 

Dubbelmasken har i över 20 år bidragit till att ge kvinnor smärtlindring, samtidigt som den skapar en trygg och säker arbetsmiljö för barnmorskor och sjuksköterskor. Dubbelmasken med sitt effektiva utsug evakuerar såväl den utandade som den läckta gasen, vilket är oerhört viktigt då långvarig exponering av lustgas är ohälsosamt. Tidigt i våras hörde oroliga barnmorskor av sig till Medicvent och undrade om det fanns någon risk att smittas av covid-19 vid användning av dubbelmask.  Detta på grund av att patienter använder lustgasmask.

– Det fanns ingen anledning att tro det. Vi känner inte till något fall där användningen av vår mask bidragit till spridningen av något virus eller någon bakterie tidigare. Dessutom minskar användningen av masken spridningen av den födandes utandningsluft som utan mask sprids fritt i rummet. Det talar istället för att Dubbelmasken minskar risken för att smittan sprids. Ju färre partiklar från den födandes utandning som sprids desto bättre, inte minst under pandemin, säger Elin Lindkvist, ekonomichef på Medicvent och lutar sig mot en rad tunga expertutlåtanden.

Läs mer här: https://medicvent.se/covidpatienter-foder-sakrare-med-lustgas-och-dubbelmask/

Producerad av Håkan Edvardsson, Reporter.se

Den här hemsidan använder kakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används.